Megosztási

Adatvédelmi nyilatkozat

A GDPR 13., 14. és 21. cikkelyei szerinti adatvédelmi útmutató a Schlüter-Systems KG web-oldalához, külső oldalaihoz és egyéb feldolgozási folyamataihoz

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1. A felelős

Mi, a Schlüter-Systems KG nagyon komolyan vesszük az Ön személyes vonatkozású adatainak védelmét és az ezt a védelmet szolgáló törvényi kötelezettségeket. A törvényi előírások átfogó átláthatóságot követelnek meg a személyekre vonatkozó adatok feldolgozását illetően. Csak akkor lett Ön, mint érintett személy kellőképpen tájékoztatva az adatok feldolgozásáról, ha annak célja, típusa és mértéke az Ön számára lekövethető.
Ezért az Adatvédelmi Nyilatkozatunk részletesen elmagyarázza Önnek, hogy mely ún. személyes vonatkozású adatok kerülnek feldolgozásra akkor, amikor Önök ellátogatnak a  .  honlapunkra, és az egyéb, adott esetben itt bemutatott helyzetekben.
Az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR), a német szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG), valamint az egyéb adatvédelemről szóló jogi előírások értelmében a felelős a

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Tel.:+ 49 2371 971-0
E-mail: info@schlueter.de

A továbbiakban „felelős“ vagy „mi“.

Az adatvédelmi megbízott elérhetősége a következő:

Adatvédelmi megbízott – személyesen –
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
E-mail: datenschutz@schlueter.de

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a mi weboldalunkon szereplő linkeken keresztül más olyan weboldalakra is eljuthat, amelyeket nem mi, hanem Harmadik Felek működtetnek. Az ilyen linkeket mi vagy egyértelműen megjelöljük, vagy felismerhetők a böngészőjük címsorának megváltozása révén. Mi nem vagyunk felelősek azért, hogy az ilyen, Harmadik Felek által üzemeltetett weboldalak betartják-e az adatvédelmi rendelkezéseket és azért, hogy biztonságosan kezelik-e az Önök személyes vonatkozású adatait. 

 

2. Definíciók

A GDPR-ből

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat a GDPR törvényszövegének fogalmait használja. A fogalom-meghatározásokba (GDPR 4. cikkely) a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 címen tekinthetnek be.

A sütik (cookie-k) és egyéb technológiák

A sütik olyan szöveg-fájlok, amelyeket valamely web-oldal elhelyez az Ön végkészülékén, illetve amelyek ott kiolvashatók. Ezek betű- és számkombinációkat tartalmaznak, például abból a célból, hogy a sütit elhelyező weboldal újbóli felkeresése alkalmával az oldal felismerje a felhasználót és annak beállításait, hogy bejelentkezve maradhasson a felhasználó, vagy hogy egy bizonyos felhasználói magatartás statisztikailag elemezhető legyen.

A WebStorage technika lehetővé teszi a változók és értékek helyi, a felhasználó böngészőjének gyorsítótárában való tárolását. Ebbe a technikába beletartozik egyrészt az ún. "sessionStorage", amely a böngészői fülek becsukásáig marad elmentve, másrészt a "localStorage", amely addig marad a böngésző gyorsítótárában, amíg a felhasználó ki nem üríti azt. A localStorage technika többek között lehetővé teszi, hogy a rendszer felismerje a felhasználót és a beállításait a weboldalunk betöltésekor.

Adatkategóriák

Ha megadjuk a feldolgozott adatkategóriákat, akkor ezalatt mindenekelőtt a következő adatokat értjük: törzsadatok (pl. nevek, cím, születési adatok), elérhetőségek (pl. e-mail címek, telefonszámok, csevegő oldalak), tartalmi adatok (pl. szöveges adatok, fényképek, videók, dokumentumok/fájlok tartalmai), szerződési adatok (pl. a szerződés tárgya, futamidők, ügyfélkategória), fizetési adatok (pl. banki kapcsolatok, fizetési előzmények, egyéb fizetési szolgáltatók alkalmazása), felhasználási adatok (pl. a folyamatok a mi weboldalunkon, bizonyos tartalmak használata, hozzáférési idők, kapcsolati vagy megrendelési előzmények), kapcsolati adatok (pl. készüléki információk, IP címek, URL referrerek), helyadatok (pl. GPS adatok, IP geolokalizálás, hozzáférési pontok).

 

3. Információk az adatok feldolgozásáról

Mi a személyes vonatkozású adatokat csak a törvényileg megengedett mértékben dolgozzuk fel. A személyes vonatkozású adatok továbbadására kizárólag az alább ismertetett esetekben kerül sor. A személyes vonatkozású adatokat megfelelő műszaki vagy szervezési intézkedések (például pszeudonimizálás, kódolás) révén védjük.

Amennyiben törvényileg nem vagyunk kötelesek tárolásra, vagy Harmadik Félnek (különösen bűnüldöző hatóságok részére) való átadásra, úgy az a döntés, hogy mely személyes vonatkozású adatokat mennyi ideig dolgozzuk fel és mely terjedelemben fedjük fel, attól függ, hogy a weboldal mely funkcióit veszi Ön igénybe az egyes esetekben.

 

4. Tárolási időtartam

A személyre vonatkozó adatok törlésre kerülnek, amint megszűnik a feldolgozás célja vagy egy előírt tárolási határidő lejár, kivéve, ha a személyes vonatkozású adatok további tárolása valamely szerződéskötéshez vagy valamely szerződés teljesítéséhez szükséges. Amennyiben tájékoztatást kell adnunk a sütik és egyéb technológiák tárolási idejéről, úgy az ezzel kapcsolatos adatok a jelen magyarázat II. 1. pontja alatt találhatók.

A személyes adatokat, amelyeket egy pályázat (lásd lent) keretén belül dolgozunk fel, a pályázati eljárás lejárta után hat hónapon keresztül tároljuk.

 

5. Automatizált döntéshozatal egyedi esetben beleértve a profilingot

Automatizált döntéshozatal egyedi esetben beleértve a profilingot nem történik.

 

6. Az érintett személyek jogai

Önnek, mint érintett személynek a GDPR 15. cikkelye értelmében joga van a felvilágosításra, a GDPR 16. cikkelye értelmében joga van a helyesbítésre, a GDPR 17. cikkelye értelmében joga van a törlésre, a GDPR 18. cikkelye értelmében joga van a feldolgozás korlátozására, valamint a GDPR 20. cikkelye értelmében joga van az adatok továbbíthatóságának szabályozására. A felvilágosítási jog és a törlési jog vonatkozásában a német adatvédelmi törvény - BDSG - 34. § és 35. § korlátozásai érvényesek.
Joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen az adatvédelmi hatóságnál (a GDPR 77. cikkelye a BDSG 19. §-val kapcsolatosan).

A számunkra illetékes adatvédelmi hatóság:

Észak-Rajna-Vesztfália tartományi adatvédelmi és információs szabadságért felelős megbízott
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf

Azonban szabadon panaszt tehet egy másik adatvédelmi hatóságnál is.

A felügyeleti hatóságok listája ezen a címen található: https://www.bfdi.bund.de/ (az Infothek/Anschriften és Links pontok alatt)

 

7. A felelős tájékoztatási kötelezettsége

Minden olyan címzettel, aki megkapta az Ön személyes vonatkozású adatait, közöljük az ön személyes adatainak helyesbítését vagy törlését vagy a feldolgozás korlátozását a GDPR 16. cikkelye, a 17. cikkely 1. bekezdése és a 18. cikkelye értelmében, kivéve ha ez a közlés lehetetlen vagy aránytalan ráfordítással jár. Tájékoztatjuk Önt a címzettekről, amennyiben Ön ezt kéri.

 

8. Rendelkezésre bocsátási kötelezettség

Amennyiben az alábbiakban a jogalapoknál nincs ezzel ellentétes rendelkezés, úgy Ön nem köteles rendelkezésre bocsátani a személyes adatait. A GDPR 6. cikkely 1. bek. b) pontja esetén mindazonáltal szükség van a személyes adatokra egy szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötéshez. Amennyiben nem bocsátja rendelkezésre a vonatkozó személyes adatokat, úgy nem lehetséges a szerződés teljesítése vagy a szerződéskötés. Amennyiben a GDPR 6. cikkely 1. bek. a-f) pontban említett esetekben nem bocsátja rendelkezésre az adatait, úgy a weboldalunk érintett részeinek használata nem lehetséges.

A rendezvényeink és szemináriumaink esetében Ön nem köteles a személyes adatainak a rendelkezésre bocsátására, mindazonáltal a rendezvényeken való részvétel ezen adatzok hiányában nem lehetséges.

 

9. Felszólamlási jog és a beleegyezés visszavonása

Önnek jogában áll olyan okokból kifolyólag, amelyek az Ön speciális helyzetéből adódnak, bármikor felszólamlással élni az Ön személyes vonatkozású adatainak a GDPR 6. cikkely 1. bekezdés f) pontja alapján történő feldolgozásával szemben. Amennyiben személyes vonatkozású adatok kerülnek feldolgozásra annak érdekében, hogy direct mail-reklámot alkalmazzanak, úgy Önnek bármikor jogában áll, az Önt érintő személyes adatoknak az ilyen jellegű reklám céljaira történő feldolgozása ellen felszólamlással élni.

A GDPR 7. cikkely 3. bekezdés 1. oldal értelmében Önnek jogában áll a nekünk adott beleegyezését bármikor visszavonni. A beleegyezése alapján annak visszavonásáig történt feldolgozás jogszerűségét ez nem érinti. Ezzel a visszavonás mindig csak a visszavonás után tervezett feldolgozásra érvényes. A visszavonás formai előírások nélkül postai úton van e-mailben történhet. Amennyiben Ön felszólamlással él, úgy az Ön személyes vonatkozású adatait nem dolgozzuk többé fel, kivéve, ha ez más (törvényes) alapon megengedett.Amennyiben Ön felszólamlással él, úgy az Ön személyes vonatkozású adatait nem dolgozzuk többé fel, kivéve, ha ez más (törvényes) alapon megengedett. Amennyiben azonban Ön felszólamlással élt és nem áll fenn más megengedő tényállás, úgy a GDPR 17. cikkely 1. bekezdés b) pont értelmében az Ön kérésére a személyes vonatkozású adatokat haladéktalanul törölni kell.

A felszólamlás és visszavonás formai előírások nélkül történhet és az alábbi címre kell elküldeni:

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
widerspruch@schlueter.de

Bizonyos beleegyezés(ek)et (lásd ezzel kapcsolatban a II. pont alatti szolgáltatásokat) közvetlenül visszavonhat a consent eszköz segítségével. Vegye figyelembe, hogy ezt minden olyan végkészüléken el kell végeznie, amelyen meglátogatta a weboldalunkat és hozzájárult az adatok feldolgozásához.

 

II. ADATFELDOLGOZÁS A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

A weboldal és funkcióinak használata a személyes vonatkozású adatok rendszeres feldolgozását követeli meg.

1. Szolgáltatások, funkciók és sütik

 

 

2. Shariff

A weboldalunkon a közösségi bővítmények (social plugins) bekötésére a Facebook (share button), Twitter (share button), LinkedIn (share button), Pinteres (share button), XING (share button) és WhatsApp (share button) esetében egy technikai megoldást alkalmazunk (shariff button), amelyek helyettesítik a közösségi oldalak gombjait. Ez a megoldás megakadályozza az Ön adatainak a közösségi oldalakra való közvetlen továbbítását és megakadályozza a végkészüléken lévő információk ezen szolgáltatók általi kiolvasását és lementését. Ezért a weboldalunk betöltésekor még nem jön létre kapcsolat a közösségi hálózatok szervereivel. Erre csak akkor kerül sor, ha rákattint a gombok egyikére. Ha rákattint egy ilyen gombra, akkor ezzel megnyílik egy új oldal, amelyet az adott közösségi oldalak szerverei töltenek be. Ezáltal a közösségi oldal üzemeltetője tudomást szerez arról, hogy az Ön IP-címén keresztül behívták a mi weboldalunkat. Egyúttal a szolgáltató sütiket tárolhat le vagy sütiket olvashat ki az Ön végkészülékén - amennyiben Ön nem tiltotta le a böngészője számára a sütik használatát.

 

3. A hírlevelünk előfizetése

A feldolgozás célja: az újdonságainkról és ajánlatainkról szóló hírlevél előfizetése. Az Ön hozzájárulásának igazolása: az információ-technikai rendszereink biztonságának garantálása (ezek egyúttal a mi jogos érdekeink a GDPR 6. cikkely 1. bek. f pontja alapján).
Jogi alap: GDPR 6. cikkely 1. bek. a, f pont
Adatkategóriák: törzsadatok, elérhetőségek, tartalmi adatok, kapcsolati adatok és felhasználási adatok
Az adatok címzettje: nincs
Harmadik országba való szándékos továbbítás: nincs
Tárolunk-e az Ön végkészülékén a beleegyezése alapján személyes adatokat vagy beolvasunk-e ilyeneket?: nem

 

4. Reklámanyagok vagy ajánlatok kérése

A feldolgozás célja: a termékeinkkel kapcsolatos reklámanyagok és/vagy egyedi ajánlatok kérése; az információ-technikai rendszereink biztonságának garantálása (ez egyúttal a mi jogos érdekük a GDPR 6. cikkely 1. bek. f pontja alapján).
Jogi alap: GDPR 6. cikkely 1. bek. b pont, GDPR 6. cikkely 1. bek. f pont
Adatkategóriák: törzsadatok, elérhetőségek, tartalmi adatok, kapcsolati adatok és felhasználási adatok. Amennyiben Ön már ügyfél nálunk, akkor elegendő megadnia az ügyfél-azonosító számát és az e-mail-címét.
Az adatokat megkapja: adott esetben a szolgáltató (pl. szállítmányozó cég), amennyiben az adatok nyilvánosságra hozatala szükséges a kérelem teljesítéséhez.
Harmadik országba való szándékos továbbítás: nincs
Tárolunk-e az Ön végkészülékén a beleegyezése alapján személyes adatokat vagy beolvasunk-e ilyeneket?  Nem

 

5. Jelenléti szemináriumokra (Schlüter workbox) és webináriumokra (GoTo meeting) jelentkezés és ezek megtartása

A feldolgozás célja: jelentkezés az általunk tartott jelenléti szemináriumokra a Schlüter workbox  által valamint a webináriumokra a GoTo meeting által; a szemináriumok és webináriumok előkészítése és megtartása. Az Ön jelentkezésének igazolása: az információ-technikai rendszereink biztonságának garantálása (ezek egyúttal a mi jogos érdekeink a GDPR 6. cikkely 1. bek. f pontja alapján).
Jogi alap: GDPR 6. cikkely 1. bek. b, f pont
Adatkategóriák: törzsadatok, elérhetőségek, tartalmi adatok, szerződési adatok és kapcsolati adatok (az adott szemináriumtól illetve webináriumtól és a jelentkezési folyamattól függően)
Az adatokat megkapja: adott esetben megkapja a szemináriumokra jelentkezéssel és azok végrehajtásával kapcsolatban, amennyiben a nyilvánosságra hozatal ehhez szükséges (pl. hotelszobák foglalása a szemináriumi résztvevők kérésére); LogMeIn Ireland Limited Bloodstone Building Block C 70 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2, Ireland (a webináriumoknál a GoTo meetingen keresztül)
Harmadik országba való szándékos továbbítás: nincs (a jelenléti szemináriumok esetén); a webináriumoknál egyedi esetben (USA) (a 2016/1250 (EU) végrehajtási határozat – „EU-USA adatvédelmi pajzs" szerint és az EU-Bizottság standard adatvédelmi záradékai, a GDPR 46 cikkely 2. bek. c pont alapján)
Tárolunk-e az ön végkészülékén a hozzájárulása alapján személyes adatokat vagy beolvasunk-e ilyeneket? Nem

 

6. Jelentkezés a rendezvényeinken való részvételre

A feldolgozás célja: a rendezvényeinkre jelentkezés, azok előkészítése és lebonyolítása. Az Ön jelentkezésének igazolása: az információ-technikai rendszereink biztonságának garantálása (ezek egyúttal a mi jogos érdekeink a GDPR 6. cikkely 1. bek. f pontja alapján). 
Jogi alap: GDPR 6. cikkely 1. bek. b és f pont
Adatkategóriák: törzsadatok, elérhetőségek, tartalmi adatok, szerződési adatok és kapcsolati adatok (a konkrét rendezvénytől és a jelentkezési folyamattól függően)
Az adatokat megkapja: : adott esetben megkapja a rendezvényekre jelentkezéssel és azok végrehajtásával kapcsolatban, amennyiben a nyilvánosságra hozatal ehhez szükséges (pl. a helyiségeket rendelkezésre bocsátó együttműködő partner).
Harmadik országba való szándékos továbbítás: nincs.
Tárolunk-e az ön végkészülékén a hozzájárulása alapján személyes adatokat vagy beolvasunk-e ilyeneket? Nem

 

7. Pályázatok

A feldolgozás célja: az Ön pályázatának feldozása (e-mailen vagy postai úton) és a pályázati eljárás lebonyolítása; az Ön pályázatának figyelembe vétele a jövőbeli pályázati eljárásoknál nálunk vagy a Schlüter-csoportnál, amennyiben rendelkezésre áll az ehhez való kifejezett hozzájárulás.
Jogi alap: GDPR 88. cikkely 1. bek. a BDSG 26. § 1. bek. 1. mondattal összefüggésben; a Schlüter csoporton belüli pályázathoz valamint a jövőbeli pályázati eljárásokhoz való tároláshoz GDPR 6. cikkely 1. bek. a) pont a DSGVO 7. cikkelyével összefüggésben, BDSG 26. § 2. bek.
Adatkategóriák: törzsadatok, elérhetőségek, tartalmi adatok, szerződési adatok, felhasználási adatok kapcsolati adatok és adott esetben a személyes adatok különleges kategóriái a GDPR 9. cikkely 1. bek. értelmében (a konkrét kiírástól függően; kizárólag az Ön pályázatához tartozó adatok kerülnek elmentésre, amelyeket Ön közöl velünk és amelyeket a pályázatok összefüggésében dolgozhatunk fel)
Az adatok címzettje: nincs. Csak akkor történik a Schlüter csoporton belüli továbbítás az ottani aktuális vagy esetleg jövőbeli pályázati eljárások esetére, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárul.
Harmadik országba való szándékos továbbítás: nincs
Tárolunk-e az ön végkészülékén a hozzájárulása alapján személyes adatokat vagy beolvasunk-e ilyeneket? Nem

 

8. Kapcsolatfelvétel (kapcsolatfelvételi nyomtatvány / kapcsolatfelvétel e-mail útján)

A feldolgozás célja: az Ön kapcsolatfelvételének és visszahívási kérelmének feldolgozása; az információ-technikai rendszereink biztonságának garantálása (ezek egyúttal a mi jogos érdekeink a GDPR 6. cikkely 1. bek. f pontja alapján).
Jogi alap: GDPR 6. cikkely 1. bek. f pont, GDPR 6. cikkely 1. bek. b pont (ha a kérelem egy későbbi szerződéskötéshez vezet vagy egy meglévő szerződést érint)
Adatkategóriák: a kérelem jellegétől függenek. Ennek során rendszerint elérhetőségeket, törzsadatokat és tartalmi adatokat dolgozunk fel.
Az adatok címzettje: nincs
Harmadik országba való szándékos továbbítás: nincs
Tárolunk-e az ön végkészülékén a hozzájárulása alapján személyes adatokat vagy beolvasunk-e ilyeneket? Nem

 

9. Nyereményjátékokon való részvétel

A feldolgozás célja: nyereményjátékok lebonyolítása a weboldalunkon és adott esetben a Facebook-profilunkon keresztül; a győztesek kiértesítése; a belső üzleti folyamatok irányítása és javítása; a nyereményjátékok továbbfejlesztése; az információ-technikai rendszereink biztonságának garantálása (ezek egyúttal a mi jogos érdekeink a GDPR 6. cikkely 1. bek. f pontja alapján).
Jogi alap: GDPR 6. cikkely 1. bek. b, f pont
Adatkategóriák: törzsadatok, elérhetőségek, kapcsolati adatok és felhasználási adatok
Az adatok címmzettje: adott esetben címzett a nyereményjáték lebonyolításával vagy a nyeremények kiküldésével összefüggésben (pl. futárszolgálatok).
Harmadik országba való szándékos továbbítás: nincs
Tárolunk-e az ön végkészülékén a hozzájárulása alapján személyes adatokat vagy beolvasunk-e ilyeneket? Nem

 

III TUDNIVALÓK A SCHLÜTER-SYSTEMS KG KÜLSŐ OLDALAIVAL KAPCSOLATBAN


YouTube csatorna

A feldolgozás célja: A Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Írország ("Google") "YouTube" felületén a https://www.youtube.com/channel/UC89SrBkPLXo4MJlYe82VyyA címen videócsatornát készítettünk. Ha lehívja ezt az oldalt, akkor a Google feldolgozza az Ön személyes adatait. Mi statisztikákat kapunk ennek az oldalnak a használatáról, amelyeket ezekből az adatokból lehet levezetni.
Jogi alap: GDPR 6. cikkely 1. bek. f pont
Adatkategóriák: törzsadatok, elérhetőségek, tartalmi adatok, felhasználási adatok, kapcsolati adatok, esetleg telephelyadatok
Az adatok címzettje: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írország
Harmadik országba való szándékos továbbítás: egyedi esetben (USA)
Tárolunk-e az Ön végkészülékén a beleegyezése alapján személyes adatokat vagy beolvasunk-e ilyeneket?: nem

 

 

Megosztási